RU | LV | LT | EE | UA | CZ

 
Statistika
 
 
 
 

Bulgaaria korteri ostu protsess

Kinnisvara ostu-müügil lepingu koostamisel on vaja olla tähelepanelik, täpne ja tuleb jälgida järjekorda. Millised küsimused või nüansid tekivad kui jutt käib kinnisvara ostmisest Bulgaarias? Allpool on näidatud soovitused, mis võivad vajalikuks osutuda potensiaalsele ostjale.

Pärast seda kui objekt on väljavalitud ja läbirääkimised on tehtud seoses kinnisvara ostu-müügiga Bulgaarias sõlmitakse eel-ostumüügi leping. Selles räägitakse läbi põhilised tingimused pärast mida kinnitatakse notariaalselt. Nimelt: ostetava kinnisvara põhjalik objekti kirjeldus Bulgaarias, ehitatava kinnisvara valminime ja selle kasutusele võtmine (aeg), hind, maksu tingimused ja tähtajad.

Iga ehituse maksu skeem pannakse paika ehitaja poolt individuaalselt, olenevalt ehituse valmidusest.

Kinnisvara eel-ostumüügi lepingu sõlmimisel Bulgaarias tuleks tutvuda erinevate ehitatavate objektide ehitus lubadega. Soovitame tutvuda ehitusfirma juba ehitatud objektide dokumentatsiooniga.

Kui kinnisvara objekt Bulgaarias väljavalitud, tuleb see müügilt mahavõtta ja fikseerida selle hind, tavaliselt enne eel-ostumüügi lepingu sõlmimist tuleb maksta 1000- 2000 eurot,mis ongi registreerimismaks.

Osapoolte soovil võib eel-ostomüügi lepingut üldse mitte koostada ja teha kohe üleandmise ja kättesaamise notariaalne leping, mis annab kohese valdusõiguse. See on aktuaalne just nedele ostjatele, kes soovivad kohe kogu summa välja käia.

Ostu ja müüjgi lepingule kirjutavad alla mõlemad pooled. Siis viiakse need noariaalselt kinnitatud paberid rajooni kohtusee, kus neile kirjutab alla kohtunik ja peale mida tehakse ka muudatused riiklikus kinnisvara registris.

Перед совершением сделки нотариусу представляется удостоверение (выписка) из того же регистра о «юридической чистоте» объекта. В удостоверении отражается наличие ипотеки объекта, права на пользование объектом третьими лицами, запрет на продажу, открытые судебные дела и т.п. Оно же подтверждает принадлежность объекта конкретному лицу – продавцу.

Enne seda kui sõlmitakse notariaalne tehing antakse teile sellest samast registrist dokument, et teie poolt valitud objekt on tõesti „juridiitiliselt puhas”. Dokumenti on pandud hüpoteegi olemasolu sellele korterile, õiguslikud kolmandad isikud vara kasutamiseks, müügi keeld, olemasolevad kohtuprotsessid sellele kinnisvarale jne. Pannakse kirja ka kinnisvara isik – müüja.

Lepingu sõlmimisel enamasti kasutatakse kaks numbrit:kinnisvara maksu hinnang, mis antakse välja lähimas territoriaalses maksuametis ja selle hind on ka notariaalses aktis (mis on 50% reaalsest tehingu hinnast) . Reaalne tehingu hind, mille järgi tehaksegi faktiiselt kõik arvutused. Maksude tasumisel aluseks kuulub just kinnisvara maksu hinnang.

Kinnisvara maksu hinnangust pannakse paika riigimaks, maks, notariaalne teenus tehingu eest. Mis on umbes 3% kogu maksumusest.

 
Copyright © 2007 Domeu Ltd.
Developed by Marshall